FAQ

1) Ik wil graag met TPRS beginnen; waar start ik?

Als je een ‘doener’ bent en al zo snel mogelijk TPRS in je lessen uit wilt gaan proberen, begin dan met het boek van Ben Slavic, ‘TPRS in a year! Hij legt stapsgewijs 49 TPRS technieken uit. Op het blog Alike in TPRS Wonderland beschrijft Alike Last van januari 2013 t/m mei 2013 elke week een nieuwe techniek uit TPRS in a Year!.

Als je het complete plaatje wilt van TPRS en uitgebreid alle ins en outs van TPRS wilt lezen, begin dan met Storytelling voor het talenonderwijs – handboek TPRS voor docenten MVT en NT2 of lees het origineel Fluency through TPR Storytelling van Blaine Ray en Contee Seely. Dit zijn dé basisboeken voor de TPRS didactiek en o.a. te verkrijgen via Taalleermethodenwebshop.com

Verder kun je bijvoorbeeld:
– video’s bekijken van mensen die TPRS lessen geven (bv. van Ben Slavic, met leerlingen gefilmd, met veel uitleg bij zijn boeken en bv. de 3-dvd-box van Susan Gross met een tweedaagse workshop TPR Storytelling)
– trainingen, coaching en intervisie met collega’s gaan doen, via onder andere:
a) USA : De vijfdaagse National TPRS conference in Chicago, USA, van 21 t/m 25 juli 2014. Op www.ntprs.org/ kun je je aanmelden en ook de hand-outs van 2013 en eerdere jaren downloaden
USA:  International Forum on Language Teaching (iFLT), 15 t/m 18 juli 2014, in Denver, CO – http://ifltconference.org/
Via het Europees Platform kun je subsidie verkrijgen om naar de conferenties te gaan.
b) Volg achter je eigen pc of laptop een webinar van Carol Gaab – www.tprstorytelling.com of Fluency Matters http://www.fluencymatters.com/ of van Scott Benedict – www.teachforjune.com of van Deb Read van Chalkboard Productions – www.chalkboard-productions.com/webinars.html
c) via de workshops en trainingen van Taalleermethoden.nl

2) Hoe kom ik in contact met collega’s die ook met TPRS werken?

Er zijn een aantal plekken waar (digitale) uitwisseling tussen TPRS collega’s plaatsvindt:

1) De Nederlandstalige TPRS Community op Digischool : http://wp.digischool.nl/tprs/

2) Stichting TPRS Platform : http://tprsplatform.nl

3) Netwerkbijeenkomsten TPR Storytelling in Utrecht – bij Nieuws vind je de juiste data.

Twee Amerikaanse TPRS lists:
1) moretprslist http://groups.yahoo.com/group/moretprs/
2) TPRSTalk http://tprstalk.com/  Dit zijn groepen waar je lid van kunt worden en waar veel downloads in de archieven te vinden zijn en waar (Engelstalige) lopende discussies te volgen zijn.

3) Wat is het verschil tussen AIM en TPRS?

AIM is ontwikkeld door de Canadese Wendy Maxwell voor Frans. TPRS is ontwikkeld door de Amerikaan Blaine Ray, eerst voor VO Spaans, maar al gauw bij de andere MVT ingezet.

Overeenkomsten TPRS & AIM:
– minimaal 90% van de tijd doeltaal = voertaal
– gebruik van mondelinge verhalen, vanuit het luisteren en spreken werken leerlingen met de taal
– gebruik  van hoogfrequente woorden
– uitspelen van verhalen = lichamelijke-kinesthetische intelligentie
– visueel
– complete leerlijnen voor meerdere schooljaren
– alle taalvaardigheden komen aan bod
– de leerlingen gaan de taal écht beheersen
– docentgestuurd; bij AIM werken de leerlingen iets vaker zelfstandig dan bij TPRS
– er zijn dvd’s voor docenten om te leren hoe te werken met TPRS of AIM

Verschillen TPRS & AIM
:
– AIM heeft materiaal voor Frans en sinds een aantal jaren ook voor Engels en Spaans
– AIM : de docent moet zich allerlei gebaren eigen maken
– AIM heeft een strikte werkwijze
– AIM is er tot nu alleen voor de onderbouw VO; Wim Gombert ontwikkelde AIM extended voor de bovenbouw
– AIM heeft videomateriaal voor de leerlingen
– AIM  zingen en dansen en musical-achtige opvoeringen voor bv. ouders
– AIM het woordbeeld wordt pas na een aantal maanden aangeboden; de tal wordt eerst auditief en met gebaren aangeboden
– TPRS meteen vanaf les 1 wordt het woordbeeld aangeboden, indien mogelijk meteen gekoppeld aan L1
– TPRS wordt voor heel talen ingezet zoals Engels, Spaans, Frans, Duits, NT2, Mandarijn, Russisch, Zweeds, Nederlandse Gebarentaal, native American languages
– TPRS : 100% begrijpelijkheid staat continu voorop, bij AIM lijkt het erop dat er meer geraden dient te worden uit de gebaren
– TPRS is vrijer, verhalen ontstaan vaak spontaan, vanuit de ”structuren” (chunks; grammaticale eenheden) die voor een bepaalde les op het programma staan.
– TPRS: docenten gebruiken wat hen persoonlijk het meest ligt 

Zie ook de vraag over het verschil tussen AIM en TPR

4) Is er verschil tussen AIM en TPR?

AIM is ontwikkeld door de Canadese Wendy Maxwell, eerst voor Frans. Het wordt nu ook voor Engels en Spaans gebruikt.

TPR is ontwikkeld door de Amerikaan James Asher. Bij TPR leert men de taal letterlijk al doende: je doet wat je zegt in de doeltaal. Het heeft betrekking op concrete acties en de concrete woorden die daarop slaan.

Bij AIM worden gebaren gebruikt die Wendy Maxwell zelf heeft bedacht om woord-betekenissen te verduidelijken en ook gebaren die een grammaticale betekenis hebben. De docent gebruikt gebarentaal om de taal aan te leren.

Zie ook de vraag over het verschil tussen TPRS en AIM

5) Zijn TPRS en TPR eigenlijk hetzelfde?

TPR = Total Physical Response = een taal al doende leren
TPRS = Teaching Proficiency through Reading and Storytelling; TPR Storytelling

Alhoewel de bijna identieke afkortingen anders doen vermoeden, zijn het twee verschillende taalleermethoden. TPRS is wel voortgekomen uit TPR en is door de Amerikaan Blaine Ray ontwikkeld. Nadat Blaine Ray de voordelen maar ook de grenzen van TPR had leren kennen, heeft hij TPRS in de praktijk van het lesgeven in het voortgezet onderwijs ontwikkeld.

Bij TPRS komen alle vaardigheden aan bod: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Via TPRS gaan leerlingen een andere taal leren vanuit verhalen, dus vanuit context. De taal wordt zodoende net anders verworven dan we tot nu toe altijd gewend waren: de tekst komt aan het eind in plaats van aan het begin. eerst komt de auditieve input en vervolgens de leesinput. Via de verhalen verwerft men de taal en daardoor leert men de woorden en de grammaticale structuren van die taal haarfijn aanvoelen en gebruiken.

Traditioneel start men meestal met de tekst en laat men eerst woordjes leren en daardoor teksten begrijpen, maar TPRS kantelt dit net de andere kant op. De taal komt via luisteren, begrijpen en spreken in het menselijk systeem en wordt daarin op die manier krachtig verankerd. Dit wordt mede bekrachtigd door het werken met beelden – in het hoofd, maar ook via tekeningen, uitspelen via “acteurs”, waardoor men de taal op begripsniveau verwerft, wat dieper gaat dan alleen een vertaling.

6) Is TPRS een methode?

Nee, TPRS is net als TPR geen methode, het is een didactiek om een (vreemde) taal te doceren, ook gebarentaal! Er zijn wel methodes voor verschillende talen, gebaseerd op TPRS.

6) Worden TPRS en TPR al veel gebruikt in Nederland?

TPR is in de jaren 70 naar Nederland gekomen en is hier vooral door NT2 docenten gebruikt. Voordeel was dat er niet met vertaling werd gewerkt, waardoor mensen met allerlei taalachtergronden op deze manier samen grondig Nederlands konden leren.

Sinds 2007 zijn er kennismakingsworkshops met TPRS in Nederland. Alike Last van Taalleermethoden.nl is de eerste in Nederland die hiermee begonnen is. Zij gebruikt TPRS en TPR in de lessen Vrolijk & Frans en zij verzorgt ook kennismakings- en verdiepingsworkshops en coaching in TPRS, TPR en Meervoudige Intelligenties en implementatie binnen scholen.

8) Wat zijn de gevolgen voor mijn school als we met TPR en TPRS gaan werken?

Omdat TPR en TPRS het taalverwervingsproces op een geheel andere manier benaderen dan men traditioneel gewend is, zal men serieuze aandacht dienen te besteden hoe men dit het beste binnen de school kan gaan implementeren, passend bij de docenten en de leerlingen en de cultuur van de school. Niet alleen het lesproces, ook de beoordeling en toetsing zullen anders gaan verlopen. Maar bovenal zullen de leerlingen veel taalvaardiger worden in de MVT! Qua ERK-niveaus zullen ze aan het einde van de rit hoger uit gaan komen dan met de ‘traditionele’ methoden. Taalleermethoden.nl kan u begeleiden bij het implementeren van TPRS binnen uw school.

9) Waar vind ik literatuur over TPRS en TPR?

Klik op de oranje links hieronder om pdf-documenten te openen of te downloaden met informatie over literatuur (en links) over TPRS of TPR.

TPRS_links_literatuur_TLM = pdf-document met informatie over TPRS boeken en (internationale) websites

TPR_links_literatuur_TLM = pdf-document met informatie over TPR boeken en (internationale) websites

10) Waar vind ik andere websites over TPRS en TPR?

Klik op de oranje links hieronder om pdf-documenten te openen of downloaden met informatie over literatuur en links over TPRS of TPR.

TPRS_links_literatuur_TLM = pdf-document met informatie over TPRS boeken en (internationale) websites

TPR_links_literatuur_TLM = pdf-document met informatie over TPR boeken en (internationale) websites

11) Kunnen de workshops ook bij ons op school verzorgd worden?

Ja, neemt u daarvoor contact op via de contactpagina of bel 0341 551998.