FAQ

1) Ik wil graag met CI/TPRS beginnen; waar start ik?

Als je een ‘doener’ bent en al zo snel mogelijk CI/TPRS in je lessen uit wilt gaan proberen, begin dan met het boek van Ben Slavic, ‘TPRS in a year! Hij legt stapsgewijs 49 TPRS technieken uit. Op het blog Alike in TPRS Wonderland beschrijft Alike Last van januari 2013 t/m mei 2013 elke week een nieuwe techniek uit TPRS in a Year!.

Als je het complete plaatje wilt van TPRS en uitgebreid alle ins en outs van TPRS wilt lezen, begin dan met Storytelling voor het talenonderwijs – handboek TPRS voor docenten MVT en NT2 of lees het origineel Fluency through TPR Storytelling van Blaine Ray en Contee Seely. Dit zijn dé basisboeken voor de TPRS didactiek en o.a. te verkrijgen via Taalleermethodenwebshop.com

Verder kun je bijvoorbeeld:
– video’s bekijken van mensen die TPRS lessen geven (bv. van Ben Slavic, met leerlingen gefilmd, met veel uitleg bij zijn boeken en bv. de 3-dvd-box van Susan Gross met een tweedaagse workshop TPR Storytelling)
– trainingen, coaching en intervisie met collega’s gaan doen, via onder andere:
a) USA : De vijfdaagse National TPRS conference (NTPRS)
USA:  International Forum on Language Teaching (iFLT)
b) Volg achter je eigen pc of laptop een webinars
c) via de workshops en trainingen van Taalleermethoden.nl

2) Hoe kom ik in contact met collega’s die ook met CI methodieken zoals TPRS en Storylistening werken?

Er zijn een aantal plekken waar (digitale) uitwisseling tussen CI-docenten plaatsvindt:

Via de Stichting TPRS Platform : https://tprsplatform.nl met onder andere de ETPRS-conferenties, zoals de WE-CI/TPRS conferentie

Op Facebook zijn er veel groepen voor CI/TPRS/Storylistening docenten

3) Wat is het verschil tussen AIM en TPRS?

AIM is ontwikkeld door de Canadese Wendy Maxwell voor Frans. TPRS is ontwikkeld door de Amerikaan Blaine Ray, eerst voor VO Spaans, maar al gauw bij de andere MVT ingezet.

Overeenkomsten TPRS & AIM:
– minimaal 90% van de tijd doeltaal = voertaal
– gebruik van mondelinge verhalen, vanuit het luisteren en spreken werken leerlingen met de taal
– gebruik  van hoogfrequente woorden
– uitspelen van verhalen = lichamelijke-kinesthetische intelligentie
– visueel
– complete leerlijnen voor meerdere schooljaren
– alle taalvaardigheden komen aan bod
– de leerlingen gaan de taal écht beheersen
– docentgestuurd; bij AIM werken de leerlingen iets vaker zelfstandig dan bij TPRS
– er zijn dvd’s voor docenten om te leren hoe te werken met TPRS of AIM

Verschillen TPRS & AIM
:
– AIM heeft materiaal voor Frans en sinds een aantal jaren ook voor Engels en Spaans
– AIM : de docent moet zich allerlei gebaren eigen maken
– AIM heeft een strikte werkwijze
– AIM is er tot nu alleen voor de onderbouw VO; Wim Gombert ontwikkelde AIM extended voor de bovenbouw
– AIM heeft videomateriaal voor de leerlingen
– AIM  zingen en dansen en musical-achtige opvoeringen voor bv. ouders
– AIM het woordbeeld wordt pas na een aantal maanden aangeboden; de tal wordt eerst auditief en met gebaren aangeboden
– TPRS meteen vanaf les 1 wordt het woordbeeld aangeboden, indien mogelijk meteen gekoppeld aan L1
– TPRS wordt voor heel talen ingezet zoals Engels, Spaans, Frans, Duits, NT2, Mandarijn, Russisch, Zweeds, Nederlandse Gebarentaal, native American languages
– TPRS : 100% begrijpelijkheid staat continu voorop, bij AIM lijkt het erop dat er meer geraden dient te worden uit de gebaren
– TPRS is vrijer, verhalen ontstaan vaak spontaan, vanuit de ”structuren” (chunks; grammaticale eenheden) die voor een bepaalde les op het programma staan.
– TPRS: docenten gebruiken wat hen persoonlijk het meest ligt 

Zie ook de vraag over het verschil tussen AIM en TPR

4) Is er verschil tussen AIM en TPR?

AIM is ontwikkeld door de Canadese Wendy Maxwell, eerst voor Frans. Het wordt nu ook voor Engels en Spaans gebruikt.

TPR is ontwikkeld door de Amerikaan James Asher. Bij TPR leert men de taal letterlijk al doende: je doet wat je zegt in de doeltaal. Het heeft betrekking op concrete acties en de concrete woorden die daarop slaan.

Bij AIM worden gebaren gebruikt die Wendy Maxwell zelf heeft bedacht om woord-betekenissen te verduidelijken en ook gebaren die een grammaticale betekenis hebben. De docent gebruikt gebarentaal om de taal aan te leren.

Zie ook de vraag over het verschil tussen TPRS en AIM

5) Zijn TPRS en TPR eigenlijk hetzelfde?

TPR = Total Physical Response = een taal al doende leren
TPRS = Teaching Proficiency through Reading and Storytelling; TPR Storytelling

Alhoewel de bijna identieke afkortingen anders doen vermoeden, zijn het twee verschillende taalleermethoden. TPRS is wel voortgekomen uit TPR en is door de Amerikaan Blaine Ray ontwikkeld. Nadat Blaine Ray de voordelen maar ook de grenzen van TPR had leren kennen, heeft hij TPRS in de praktijk van het lesgeven in het voortgezet onderwijs ontwikkeld.

Bij TPRS komen alle vaardigheden aan bod: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Via TPRS gaan leerlingen een andere taal leren vanuit verhalen, dus vanuit context. De taal wordt zodoende net anders verworven dan we tot nu toe altijd gewend waren: de tekst komt aan het eind in plaats van aan het begin. eerst komt de auditieve input en vervolgens de leesinput. Via de verhalen verwerft men de taal en daardoor leert men de woorden en de grammaticale structuren van die taal haarfijn aanvoelen en gebruiken.

Traditioneel start men meestal met de tekst en laat men eerst woordjes leren en daardoor teksten begrijpen, maar TPRS kantelt dit net de andere kant op. De taal komt via luisteren, begrijpen en spreken in het menselijk systeem en wordt daarin op die manier krachtig verankerd. Dit wordt mede bekrachtigd door het werken met beelden – in het hoofd, maar ook via tekeningen, uitspelen via “acteurs”, waardoor men de taal op begripsniveau verwerft, wat dieper gaat dan alleen een vertaling.

6) Is TPRS een methode?

Nee, TPRS is net als TPR geen methode, het is een didactiek om een (vreemde) taal te doceren, ook gebarentaal! Er zijn wel methodes voor verschillende talen, gebaseerd op TPRS.

6) Worden CI/TPRS en TPR al veel gebruikt in Nederland?

TPR is in de jaren 70 naar Nederland gekomen en is hier vooral door NT2 docenten gebruikt. Voordeel was dat er niet met vertaling werd gewerkt, waardoor mensen met allerlei taalachtergronden op deze manier samen grondig Nederlands konden leren.

Sinds 2007 zijn er kennismakingsworkshops met TPRS in Nederland. Alike Last van Taalleermethoden.nl is de eerste in Nederland die hiermee begonnen is. Inmiddels is het breder geworden en spreken we meer van CI, Comprehensible Input, Begrijpelijke Inputdidactieken. Taalleermethoden.nl verzorgt kennismakings- en verdiepingsworkshops en coaching in CI technieken zoals TPRS, TPR evenals in het werken met Meervoudige Intelligenties en implementatie hiervan binnen scholen en organisaties.

8) Wat zijn de gevolgen voor mijn school als we met CI methodieken gaan werken?

Omdat CI methodieken het taalverwervingsproces op een geheel andere manier benaderen dan men traditioneel gewend is, zal men serieuze aandacht dienen te besteden hoe men dit het beste binnen de school kan gaan implementeren, passend bij de docenten en de leerlingen en de cultuur van de school. Niet alleen de lessen, ook de beoordeling en toetsing zullen anders gaan verlopen. Maar bovenal zullen de leerlingen veel taalvaardiger worden in de MVT! Qua ERK-niveaus zullen ze aan het einde van de rit hoger uit gaan komen dan met de ‘traditionele’ methoden. Taalleermethoden.nl kan u begeleiden bij het implementeren van CI/TPRS binnen uw school.

9) Waar vind ik literatuur over CI, TPRS en TPR?

Klik op de oranje links hieronder om pdf-documenten te openen of te downloaden met informatie over literatuur (en links) over TPRS of TPR.

CI_TPRS_links_literatuur_TLM = pdf-document met informatie over TPRS boeken en (internationale) websites

TPR_links_literatuur_TLM = pdf-document met informatie over TPR boeken en (internationale) websites

10) Waar vind ik andere websites over CI, TPRS en TPR?

Klik op de oranje links hieronder om pdf-documenten te openen of downloaden met informatie over literatuur en links over TPRS of TPR.

CI/TPRS_links_literatuur_Taalleermethoden,nl = pdf-document met informatie over CI/TPRS boeken en (internationale) websites

TPR_links_literatuur_Taalleermethoden.nl = pdf-document met informatie over TPR boeken en (internationale) websites

11) Kunnen de CI workshops en trainingen ook bij ons op school verzorgd worden?

Ja, neemt u daarvoor contact op via de contactpagina of bel 0341 551998.