Schoolleiders

Wat kennen & kunnen uw leerlingen daadwerkelijk, als u naar de moderne vreemde talen kijkt? Kunnen ze zich na afloop van hun schoolcarrière redden in de talen waarin ze eindexamen hebben gedaan? Of zijn ze heel handig geworden in het maken van toetsen? Wat zegt een cijfer voor een taal? Op welk ERK-niveau zitten uw eindexamenleerlingen, als u kijkt naar de verschillende taalvaardigheden?

Hoort u uw talendocenten weleens verzuchten dat de leerlingen tegenwoordig te weinig aan hun huiswerk doen thuis? Dat gespreksvaardigheid een stiefkindje is, want dat er te weinig tijd voor is?

Zijn de taaldocenten bij u op school bekend met de laatste wetenschappelijke inzichten over taalverwerving en passen zij deze ook toe in hun lessen?

Kortom, vindt u dat het tijd is om de effectiviteit van het talenonderwijs van uw school onder de loep te nemen?

Als het antwoord daarop ja is, dan kunt u ondersteuning vinden op deze site. U treft hier informatie aan over taalleermethoden, over boeiende begrijpelijke inputdidactieken waarbij zowel docenten als leerlingen zich prettig voelen: de taal wordt effectief op school verworven, met veel leerplezier, veel motivatie en met een hoog leerrendement, zowel op de korte alsook op de lange termijn. Want aansluitend bij de laatste inzichten over breinvriendelijke taalverwerving.

Verdiepingsinformatie vindt u op de pagina’s TPR, TPRS en MI. Deze vindt u linksboven onder “Keuzemenu”.

Afspraak
We beseffen dat dit allemaal zó nieuw klinkt, dat u het eerst eens met uw eigen ogen wilt zien. We beseffen ook dat het gaan gebruiken van genoemde methoden een behoorlijke impact op uw organisatie kan hebben. Het zal veranderingen teweeg gaan brengen, die goed begeleid dienen te worden. We maken graag een afspraak met u om u de methode letterlijk aan den lijve te laten ervaren en om eventueel in een latere fase te onderzoeken wat Taalleermethoden.nl kan betekenen voor uw leerlingen, uw docenten, uw school. Hier kunt u lezen welke kanteling er in denken nodig is, om via begrijpelijke inputdidactieken te gaan werken.

De poster komt van de website van Susan Gross en is daar te bestellen.