TPRS

Blaine Ray workshopTPRS® – Blaine Ray – the inventor of…

1. Achtergrond TPRS®
2. Kenmerken TPRS®
3. TPRS® in Nederland
4. TPRS ”in het echt” zien
5. Hoofdstuk 1 boek Blaine Ray 5e editie

1. Achtergrond TPRS®

TPRS® staat voor: Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Het is in de praktijk van het lesgeven ontwikkeld door de Amerikaan Blaine Ray, nadat hij diverse jaren met TPR® – Total Physical Response – had gewerkt en daar de voordelen, maar ook de grenzen van had leren kennen. Het wordt wereldwijd door duizenden docenten gebruikt en in Nederland zijn de eerste pioniers inmiddels ook begonnen TPRS in de taallessen te gebruiken.

2. Kenmerken TPRS®

TPRS® maakt gebruik van de kracht van verhalen en lezen. Ben Slavic zegt dat de ”S” zelfs beter voor ”Story asking” zou kunnen staan, want dat is wat er in feite gebeurt. De taal wordt nét anders verworven dan men ”traditioneel” gewend is. De tekst komt aan het eind; de docent vertrekt dus niet zoals gebruikelijk vanuit de tekst maar gaat al vragende in de doeltaal met de leerlingen een verhaal opbouwen en daardoor wordt de taal, worden grammaticale structuren en woorden van die taal geleerd. Elke les biedt de docent een aantal nieuwe structuren aan, terwijl de voorgaande structuren ook herhaald worden. De leerlingen gaan hierdoor haarfijn aanvoelen hoe de taal ”hoort” te klinken.

”Lezen is televisie kijken in je hoofd”, citaat van Jacques Vriens in Het Calendarium op het gebied van leesbevordering 2009 van de Stichting lezen. Bij het leren van een andere taal via TPRS® werk je met je leerlingen met verhalen. Hierbij ben je samen ook in feite ”televisie aan het kijken in je hoofd”. Oftewel, je werkt met beelden, de taal wordt via beelden aangeleerd. Hierdoor komt de taal op een diepere laag binnen, dan wanneer je alleen met vertalingen zou werken; je bent met elkaar bezig op begripsniveau, dat overstijgt de vertaling. Je gaat in de doeltaal denken!

Dat is ook de reden waarom TPRS® zo succesvol werkt: alles moet steeds 100% begrijpelijk zijn. De grammaticale structuren worden op deze manier grondig verworven, terwijl de taal in plaats van de grammatica voorop staat. ”Grammar pop-ups” zorgen waar nodig voor een korte uitleg. Omdat TPRS meerdere intelligenties aanspreekt is er sprake van breinvriendelijk leren.

Onnodig om te zeggen dat doeltaal=voertaal bij TPRS® op een natuurlijke manier optreedt. Omdat er steeds wordt gestreefd naar 100% begrijpelijkheid, kan dit ook. Daardoor blijven leerlingen bij de les. Nog extra versterkt door PQA, Personalized Questions and Answers: de leerlingen leveren hun eigen bijdragen en gaan deel uitmaken van de verhalen, wat bijzonder motiverend werkt. Het brengt de menselijke maat terug in de school.

Als vuistregel kun je stellen dat 20% van een taal ongeveer 80% van de tijd gebruikt wordt. Als je de meest frekwent voorkomende woorden en zinsconstructies van een taal aanbiedt, kan men al veel communiceren in de doeltaal; dit principe wordt gehanteerd bij TPRS®

TPRS® kan ingezet worden voor alle niveaus en voor alle leeftijden. Alle taalvaardigheden komen aan bod: vanuit het luisteren en het spreken worden ook meteen het lezen en het schrijven aangepakt.

3. TPRS® in Nederland

In de Taalleermethodenwebshop vindt u onder andere TPRS® trainingen en algemene naslag- en didactiekboeken voor de docent. Ook treft u er TPRS® lesboeken en leesboekjes, speciaal voor docenten Frans.

Op Digischool was een community TPRS. De activiteiten zijn verplaatst naar de Stichting TPRS Platform. Hier vindt uitwisseling plaats tussen docenten die met TPR Storytelling werken of die het aan het uitproberen zijn in hun taallessen. Ook vindt u er:

  • het laatste TPRS-leermateriaal om te downloaden
  • de mogelijkheid om eigen TPRS-lesmateriaal toe te voegen
  • elke week een tip van een collega uit het veld
  • een agenda met netwerkbijeenkomsten, aanwezigheid community TPRS op studiedagen

4. TPRS® ”in het echt” zien?

We beseffen dat de resultaten van werken met TPR Storytelling wel érg veelbelovend klinken en dat u het eerst eens met uw eigen ogen wilt zien. We maken graag een afspraak met u om u de methode letterlijk aan den lijve te laten ervaren. We realiseren ons ook dat het gebruik van genoemde methoden een behoorlijke impact op uw lesgeven, toetsing en de samenwerking in de sectie kan hebben als u besluit TPRS® niet alleen naast het boek te gebruiken. Het zal veranderingen met zich meebrengen, die goed begeleid dienen te worden. In een latere fase onderzoeken we graag met u wat deze methoden zouden kunnen betekenen voor u en uw leerlingen.

5. Vloeiend leren spreken in de taalles – Blaine Ray

Lees hier in het Nederlands een deel van hoofdstuk 1, vijfde druk, van het boek Fluency through TPR Storytelling door Blaine Ray en Contee Seely: Sleutels_vloeiend_spreken_TPRS . Hierin vertellen de auteurs wat de sleutels zijn die de deuren openen om een taal vloeiend te leren beheersen in de taalles.

TPRS® is een trademark van Blaine Ray en wordt hier met zijn toestemming gebruikt.