Taaldocenten

Hoe tevreden bent u over de beheersing van alle taalvaardigheden van uw leerlingen*? En met name over de spreekvaardigheid van uw leerlingen? Zou u meer leuke boekjes met uw leerlingen willen lezen? Als u met dit soort vragen rondloopt, dan vindt u op deze site prikkelende en inspirerende informatie!

* Voor leerlingen kunt u ook lezen : studenten of cursisten.

Op deze website vindt u informatie over
• TPRS (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling)
• TPR (Total Physical Response)
• MI (Meervoudige Intelligenties)

Klik (rechts) onder Keuzemenu om meer te weten te komen over TPR, TPRS en MI.

Via TPR Storytelling en TPR kunt u uw leerlingen een taal goed, snel en gemakkelijk vloeiend leren beheersen, ook als de woordenschat nog groeiende is. TPR Storytelling en TPR spelen op een natuurlijke wijze in op Meervoudige Intelligenties. Door in elke les alle intelligenties aan te spreken, bereikt u álle leerlingen: óók vmbo-leerlingen! Niet alleen de linguïstisch-verbale intelligentie wordt aangesproken, maar ook de lichamelijk-kinesthetische, de visueel-ruimtelijke, de interpersoonlijke en de intrapersoonlijke. Dit zorgt voor krachtig en effectief leren.

Bij bovengenoemde leermethoden voelen zowel u als docent alsook uw leerlingen zich prettig. Via TPRS & TPR krijgt u de beschikking over praktische handvatten die zorgen voor:
• vergroting gespreksvaardigheid en woordenschat van leerlingen
• leerlingen ervaren succesgevoel: daardoor hoge motivatie
• verhoging leerrendement én leerplezier = hoge cijfers

Deze taalleermethoden zijn ‘’op zichzelf’’ te gebruiken, maar ook in te zetten naast de leergang.

Voor inhoudelijke informatie over genoemde methoden verwijzen wij u naar de links aan de linkerkant onder “Keuzemenu” en naar het didactisch materiaal en de trainingen en workshops in onze webwinkel.

Afspraak
We beseffen dat bovenstaande allemaal wel érg veelbelovend klinkt en dat u het eerst eens met uw eigen ogen wilt zien. We realiseren ons ook dat het gebruik van deze methoden – die heel anders zijn dan wat tot nu toe ”didactisch gangbaar” is – een behoorlijke impact op uw organisatie kan hebben. Het zal veranderingen teweeg gaan brengen, die goed begeleid dienen te worden. We maken graag een afspraak met u om u de methodes letterlijk aan den lijve te laten ervaren en om eventueel in een latere fase te onderzoeken wat deze methodes kunnen betekenen voor u, uw sectie en uw leerlingen.

De poster komt van de website van Susan Gross en is daar te bestellen.