Taalleermethoden

Taal leren met plezier 

Taalleermethoden.nl is gespecialiseerd in taal doceren en leren op een natuurlijke manier. Hierbij houden we rekening met de manier waarop ons brein taal verwerft, oftewel we gebruiken methodes die breinvriendelijk zijn. Daarmee bereikt men de volgende resultaten:
• effectieve taalverwerving op de korte termijn
• blijvende resultaten op de lange termijn
• veel leer- en doceerplezier

Het leren gaat op een plezierige en ontspannen manier. Samen met het ervaren van succes zorgt dit voor grote motivatie en betrokkenheid, zowel bij de docent als bij de leerling (student/cursist).

Gehanteerde taalleermethoden zijn TPRS® en TPR®, ingebed in Meervoudige Intelligenties. TPRS en TPR spreken meerdere intelligenties aan. Veel intelligenties / zintuigen aanspreken =
• alle leerlingen bereiken (ook vmbo!)
• veel leerplezier
• een hoog leerrendement

Klik links op TPR of TPRS om meer te lezen over deze taaldoceermethoden.

Webwinkel = workshops, trainingen, coaching & boeken
In de Taalleermethodenwebshop kunt u informatie vinden over workshops, trainingen en coaching en over TPRS & TPR boeken. U kunt zich online inschrijven voor de workshops en u kunt online boeken bestellen.

TPRS® is een trademark van Blaine Ray en wordt hier met zijn toestemming gebruikt en TPR is een trademark van James Asher.
De poster komt van de website van Susan Gross en is daar te bestellen.