8) Wat zijn de gevolgen voor mijn school als we met TPR en TPRS gaan werken?

Omdat TPR en TPRS het taalverwervingsproces op een geheel andere manier benaderen dan men traditioneel gewend is, zal men serieuze aandacht dienen te besteden hoe men dit het beste binnen de school kan gaan implementeren, passend bij de docenten en de leerlingen en de cultuur van de school. Niet alleen het lesproces, ook de beoordeling en toetsing zullen anders gaan verlopen. Maar bovenal zullen de leerlingen veel taalvaardiger worden in de MVT! Qua ERK-niveaus zullen ze aan het einde van de rit hoger uit gaan komen dan met de ‘traditionele’ methoden. Taalleermethoden.nl kan u begeleiden bij het implementeren van TPRS binnen uw school.