6) Worden CI/TPRS en TPR al veel gebruikt in Nederland?

TPR is in de jaren 70 naar Nederland gekomen en is hier vooral door NT2 docenten gebruikt. Voordeel was dat er niet met vertaling werd gewerkt, waardoor mensen met allerlei taalachtergronden op deze manier samen grondig Nederlands konden leren.

Sinds 2007 zijn er kennismakingsworkshops met TPRS in Nederland. Alike Last van Taalleermethoden.nl is de eerste in Nederland die hiermee begonnen is. Inmiddels is het breder geworden en spreken we meer van CI, Comprehensible Input, Begrijpelijke Inputdidactieken. Taalleermethoden.nl verzorgt kennismakings- en verdiepingsworkshops en coaching in CI technieken zoals TPRS, TPR evenals in het werken met Meervoudige Intelligenties en implementatie hiervan binnen scholen en organisaties.