6) Worden TPRS en TPR al veel gebruikt in Nederland?

TPR is in de jaren 70 naar Nederland gekomen en is hier vooral door NT2 docenten gebruikt. Voordeel was dat er niet met vertaling werd gewerkt, waardoor mensen met allerlei taalachtergronden op deze manier samen grondig Nederlands konden leren.

Sinds 2007 zijn er kennismakingsworkshops met TPRS in Nederland. Alike Last van Taalleermethoden.nl is de eerste in Nederland die hiermee begonnen is. Zij gebruikt TPRS en TPR in de lessen Vrolijk & Frans en zij verzorgt ook kennismakings- en verdiepingsworkshops en coaching in TPRS, TPR en Meervoudige Intelligenties en implementatie binnen scholen.