5) Zijn TPRS en TPR eigenlijk hetzelfde?

TPR = Total Physical Response = een taal al doende leren
TPRS = Teaching Proficiency through Reading and Storytelling; TPR Storytelling

Alhoewel de bijna identieke afkortingen anders doen vermoeden, zijn het twee verschillende taalleermethoden. TPRS is wel voortgekomen uit TPR en is door de Amerikaan Blaine Ray ontwikkeld. Nadat Blaine Ray de voordelen maar ook de grenzen van TPR had leren kennen, heeft hij TPRS in de praktijk van het lesgeven in het voortgezet onderwijs ontwikkeld.

Bij TPRS komen alle vaardigheden aan bod: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Via TPRS gaan leerlingen een andere taal leren vanuit verhalen, dus vanuit context. De taal wordt zodoende net anders verworven dan we tot nu toe altijd gewend waren: de tekst komt aan het eind in plaats van aan het begin. eerst komt de auditieve input en vervolgens de leesinput. Via de verhalen verwerft men de taal en daardoor leert men de woorden en de grammaticale structuren van die taal haarfijn aanvoelen en gebruiken.

Traditioneel start men meestal met de tekst en laat men eerst woordjes leren en daardoor teksten begrijpen, maar TPRS kantelt dit net de andere kant op. De taal komt via luisteren, begrijpen en spreken in het menselijk systeem en wordt daarin op die manier krachtig verankerd. Dit wordt mede bekrachtigd door het werken met beelden – in het hoofd, maar ook via tekeningen, uitspelen via “acteurs”, waardoor men de taal op begripsniveau verwerft, wat dieper gaat dan alleen een vertaling.