4) Is er verschil tussen AIM en TPR?

AIM is ontwikkeld door de Canadese Wendy Maxwell, eerst voor Frans. Het wordt nu ook voor Engels en Spaans gebruikt.

TPR is ontwikkeld door de Amerikaan James Asher. Bij TPR leert men de taal letterlijk al doende: je doet wat je zegt in de doeltaal. Het heeft betrekking op concrete acties en de concrete woorden die daarop slaan.

Bij AIM worden gebaren gebruikt die Wendy Maxwell zelf heeft bedacht om woord-betekenissen te verduidelijken en ook gebaren die een grammaticale betekenis hebben. De docent gebruikt gebarentaal om de taal aan te leren.

Zie ook de vraag over het verschil tussen TPRS en AIM