Nieuwe leesboekjes voor (beginners) Frans

      Comments Off on Nieuwe leesboekjes voor (beginners) Frans

In Nederland is nu een serie leesboekjes verkrijgbaar, die speciaal aansluiten bij, maar ook los te gebruiken zijn, van de TPR Storytelling* methode.

Lezen is zeer belangrijk om de woordenschat te vergroten en daarbij is het belangrijk, dat de tekst zodanig bij iemand’s niveau aansluit, dat men eigenlijk geen woorden hoeft op te zoeken, omdat men 95% van de tekst begrijpt. Hierdoor leert men impliciet hoe de taal in elkaar zit; ofwel de grammatica van de taal.

De leesboekjes gaan over jongeren die in andere culturele situaties terecht komen dan ze gewend zijn en daardoor veel over zichzelf en die (Francofone) culturen leren kennen. Er zijn boekjes voor 3 niveaus. Ze sluiten aan bij de Ministories French door Blaine Ray voor TPRS (=Teaching Proficiency through Reading and Storytelling). Beginners kunnen al vrij snel gaan lezen in deel 1 als je werkt via TPRS. De boekjes kun je in de les gebruiken om leespauzes in de les in te lassen en je kunt ze ook heel goed gebruiken om een persoonlijk gesprek met de klas op gang te brengen, in het Frans uiteraard! Meer informatie over deze boekjes via de webwinkel.